Peuteropvang plaatsing

Op het kinderdagverblijf 0-4 jaar is plaatsing vanaf 10 weken mogelijk. Op de peuteropvang is dit vanaf 2,4 jaar. Plaatsing is natuurlijk afhankelijk of er ruimte is op de locatie waarvoor u uw kind opgeeft.
 
Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur. Er zijn verschillende pakketten mogelijk en we hanteren hier verschillende prijzen voor. 
 
Voor het vaststellen van de ouderbijdrage zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden:

Kinderdagverblijf 0-4 jaar
 
  • heeft u een partner en heeft u allebei een inkomen (tweeverdieners). Dan moet u via de belasting kinderopvangtoeslag aanvragen (www.toeslagen.nl) als tegemoetkoming in de ouderbijdrage (dit geldt ook voor een alleenstaande werkende ouder);
  • voor een indicatie van de kosten ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen;
  • heeft uw kind een VVE-indicatie, dan worden een aantal uren opvang door de gemeente bekostigd.
 
Voor de peuteropvang zijn er drie situaties waar we rekening mee houden: 
 
  • heeft u een partner en heeft u allebei een inkomen (tweeverdieners). U moet dan via de belasting kinderopvangtoeslag aanvragen als tegemoetkoming in de ouderbijdrage (dit geldt ook voor een alleenstaande werkende ouder);
  • bent u een gezin waar één van de ouders een inkomen heeft (kostwinnersgezin), dan gaat u volgens de ouderbijdragetabel van Spelerwijs betalen;
  • heeft uw kind een VVE-indicatie, dan wordt het derde en vierde dagdeel door de gemeente bekostigd en geldt voor de eerste twee dagdelen dezelfde regels als hierboven
 
Wanneer u een minimuminkomen heeft, kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente voor een bijdrage in de kosten. Meer informatie hierover staat op de site van de Gemeente Hoogeveen: www.hoogeveen.nl. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, tussen 08.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 14 0528. Bovendien kunt u zich melden aan de balie van het Werkplein voor een berekening van uw inkomen.