header

Peuteropvang plaatsing

Op de verticale groepen van onze kinderopvang (0-4) jaar is plaatsing vanaf 10 weken mogelijk. Op de peuteropvang is dit vanaf 2,4 jaar. Plaatsing is natuurlijk afhankelijk of er ruimte is op de locatie waarvoor u uw kind opgeeft.
 
De kinderopvang- en bso locaties zijn 51 weken per jaar geopend. Er zijn verschillende pakketten mogelijk en we hanteren hier verschillende prijzen voor. 
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken, dus 40 weken per jaar.
 
Voor het vaststellen van de ouderbijdrage zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden:

Kinderopvang 0-4 jaar
 
  • heeft u een partner en heeft u allebei een inkomen (tweeverdieners). Dan moet u via de belasting kinderopvangtoeslag aanvragen (www.toeslagen.nl) als tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Ook wanneer u beiden studeert, in een traject naar werk zit, of een inburgeringscursus volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook voor een alleenstaande ouder. Wilt u zeker weten of u hier recht op heeft, kijk dan hier.
  • voor een indicatie van de kosten gaat u naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen;
  • heeft uw kind een VE-indicatie of smi, dan worden een aantal uren opvang door de gemeente bekostigd.
 
Voor de peuteropvang zijn er drie situaties waar we rekening mee houden: 
 
  • heeft u een partner en heeft u allebei een inkomen (tweeverdieners). Dan moet u via de belasting kinderopvangtoeslag aanvragen (www.toeslagen.nl) als tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Ook wanneer u beiden studeert, in een traject naar werk zit, of een inburgeringscursus volgt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook voor een alleenstaande ouder. Wilt u zeker weten of u hier recht op heeft, kijk dan hier.
  • bent u een gezin waar één van de ouders een inkomen heeft (kostwinnersgezin), dan gaat u volgens de ouderbijdragetabel van Spelerwijs betalen;
  • heeft uw kind een VE-indicatie, dan wordt het derde en vierde dagdeel door de gemeente bekostigd en geldt voor de eerste twee dagdelen dezelfde regels als hierboven
 
Wanneer u een minimuminkomen heeft, kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand van de gemeente voor een bijdrage in de kosten. Meer informatie hierover staat op de site van de Gemeente Hoogeveen: www.hoogeveen.nl. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, tussen 08.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 14 0528. Bovendien kunt u zich melden aan de balie van het Werkplein voor een berekening van uw inkomen.
 

Inschrijven