Plaatsingsprocedure

Nadat u uw peuter heeft aangemeld komt hij/zij op de wachtlijst te staan van de locatie (en dagdeelcombinaties) van uw keuze.

De plaatsingsprocedure is als volgt:
  • Wanneer uw peuter 2 jaar en 4 maanden is kan hij worden geplaatst, uiteraard wanneer er ruimte komt op de groep(en) van uw keuze. Het is daarom aan te raden zo veel mogelijk dagdeelcombinaties aan te vinken op de aanmelding.
  • De planning wordt twee keer per maand gedaan op het centraal kantoor en voor de volgorde van plaatsing is de datum van het inschrijfformulier leidend (dit is niet uw belangstellingsformulier), wie het eerst zijn volledige inschrijfformulier heeft geretourneerd is als eerste aan de beurt.
  • Wanneer uw peuter geplaatst wordt, ontvangt u een bevestigingsbrief en zal de leidster contact met u opnemen voor een intakegesprek.
  • Tijdens het intake gesprek krijgt u informatie over de peuterspeelzaal en kunt u bijzonderheden over uw kind bespreken. In dit gesprek wordt ook afgesproken wanneer u samen met u peuter de eerste keer op de peuterspeelzaal komt.