header

Regulier en VVE peuterspeelzaalwerk

Reguliere groepen
Op de peutergroep kan uw kind leren spelen maar het is ook de plek om spelend te leren. Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op de peutergroep is er alle ruimte en tijd om te spelen, deze ruimte is speciaal ingericht voor peuters. De twee dagdelen dat de peuter komt, heeft hij/zij te maken met een vaste groep kinderen, een twee vaste leidsters. We werken met het programma Uk & Puk, een prachtig spel- en taal programma wat niet alleen leuk is, maar ook leerzaam. De peuter leert zo spelenderwijs de taal goed te beheersen. Zo kan hij/zij later een goede start maken op de basisschool.

VVE groepen
VVE wordt aangeboden op meerdere locaties in Hoogeveen. Een VVE-peutergroep lijkt veel op een gewone peutergroep, maar VVE kinderen komen vier dagdelen naar de peutergroep. Net als op de reguliere groepen wordt ook op een VVE groep gewerkt met het programma Uk & Puk. Twee vaste leidsters begeleiden de groep.

Voor welke kinderen is VVE bedoeld en hoe kom ik voor een VVE plek in aanmerking?
VVE is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Het gaat hier niet alleen om kinderen die thuis een andere taal spreken. Ook Nederlandse kinderen waarbij de taalontwikkeling is vertraagd, kunnen in aanmerking komen voor VVE. Ook de opleiding van u als ouder kan bepalend zijn of uw peuter in aanmerking komt voor een VVE plaats. Ook de jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau kan een verwijzing sturen naar Spelerwijs.


Inschrijven