Actueel

Het is een spannende stap voor u als ouder maar ook voor uw kind wanneer hij of zij voor het eerst naar het kinderopvang of peuteropvang brengt. Dat is een mijlpaal voor uw kind én voor u als ouder. Voor uw kind is het de eerste stap in de ‘grote’ buitenwereld. Wij proberen u op allerlei manieren op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek vlak voor de start van de opvang. U ontvangt dan een informatiefolder van Spelerwijs, er is een Facebookpagina van Spelerwijs. Ook kunt u het jaarverslag lezen via de link op onze website. Wilt u daarnaast nog meer betrokken zijn bij uw kind en bij Spelerwijs? Dan is er ook de mogelijkheid om zitting te nemen in de oudercommissie.

Spelerwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de leidster uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.