Actueel

Het laatste nieuws
Het is een spannende stap voor u als ouder maar ook voor uw kind wanneer hij of zij voor het eerst naar het kinderdagverblijf brengt of wanneer uw peuter voor de eerste keer naar de peuterspeelgroep gaat. Dat is een mijlpaal voor uw kind én voor u als ouder. Voor uw kind is het de eerste stap in de ‘grote’ buitenwereld. Voor u betekent het dat u uw zoon of dochter toevertrouwt aan derden, namelijk de leidsters op de groep. 
 
Informatieavonden op het kinderdagverblijf
Spelerwijs weet hoe belangrijk het is dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind. Op het kinderdagverblijf zijn geregeld informatieavonden. U zult u bij het halen en brengen natuurlijk uitgebreid praten met de leidster, zodat de leidster weet waar ze rekening mee moet houden. In het eerste levensjaar wordt er in een ‘schriftje’ bijgehouden zodat u weet hoe het de dag op de opvang is verlopen en kunt u de wetenswaardigheden van thuis aan de leidster doorgeven.
Op de peutergroep kunt u meerdere keren per jaar deelnemen aan activiteiten op de peuterspeelgroep. Dat varieert van een koffieochtend tot bibliotheekbezoek of de viering van een feest.

Spelerwijs probeert u op allerlei manieren op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek vlak voor de start van de opvang. U ontvangt dan een informatiefolder van Spelerwijs.

Op de Facebookpagina van Spelerwijs kunt u van een afstand een kijkje nemen bij de dingen waar Spelerwijs zoal mee bezig is. Hier komt minimaal twee keer per week nieuwe informatie en beeldmateriaal op te staan.
 
Het jaarverslag van Spelerwijs kunt u lezen via de link op onze website. Wilt u daarnaast nog meer betrokken zijn bij uw kind en bij Spelerwijs? Dan is er ook de mogelijkheid om zitting te nemen in de oudercommissie.

Spelerwijs staat voor kwaliteit. We zorgen het hele jaar voor bijscholing van onze medewerkers, we bieden stageplaatsen aan en maken op sommige locaties gebruik van vaste vrijwilligers op de VVE-groepen. Samen met het management en het bestuur zijn ruim 60 mensen wekelijks betrokken bij uw kind en bij Spelerwijs. Als er een vacature ontstaat, wordt deze vermeld op onze website en facebookpagina.
 
Spelerwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de leidster uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.