header

Actueel

Het is een spannende stap voor u als ouder maar ook voor uw kind wanneer hij of zij voor het eerst naar de kinderopvang, peuteropvang, gastouderopvang of naar de buitenschoolse opvang gaat. Voor het jonge kind is het de eerste stap in de ‘grote’ buitenwereld. Voor de oudere kinderen is het spannend om ergens nieuw binnen te komen. Wij proberen u op allerlei manieren op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Dat begint al bij de rondleiding, het kennismakingsgesprek en/of tijdens het intakegesprek vlak voor de start van de opvang. U ontvangt dan een informatiefolder van Spelerwijs. Ook is er een Facebookpagina van Spelerwijs en hebben we Instagram. Het jaarverslag kunt u lezen via de link op onze website. Wilt u daarnaast nog meer betrokken zijn bij uw kind en bij Spelerwijs? Dan is er ook de mogelijkheid om zitting te nemen in de oudercommissie.

Spelerwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de pedagogische medewerker uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.
 

Inschrijven