Actueel

Uw peuter is ongeveer 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een mijlpaal voor uw kind én voor u als ouder. Voor uw kind is het de eerste stap in de ‘grote’ buitenwereld. Voor u betekent het dat u uw zoon of dochter toevertrouwt aan derden, namelijk de leidsters op de peuterspeelgroep. 

Spelerwijs weet hoe belangrijk het is dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind. U kunt dan ook meerdere keren per jaar deelnemen aan activiteiten op de peuterspeelgroep. Dat varieert van een koffieochtend tot bibliotheekbezoek of de viering van een feest.
 
Spelerwijs probeert u op allerlei manieren op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Dat begint al bij het huisbezoek vlak voor de start van de opvang. Tijdens het huisbezoek ontvangt u een informatiefolder van Spelerwijs. We vullen het intakeformulier in, ondertekenen het contract en geven mondelinge informatie.
 
Op de Facebookpagina van Spelerwijs kunt u van een afstand een kijkje nemen bij de dingen waar Spelerwijs zoal mee bezig is. Hier komt minimaal twee keer per week nieuwe informatie en beeldmateriaal op te staan.
 
Spelerwijs brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit met vaste rubrieken en actuele informatie.
Het uitgebreide jaarverslag van Spelerwijs kunt u lezen via de link op onze website. Wilt u daarnaast nog meer betrokken zijn bij uw kind en bij Spelerwijs? Dan is er ook de mogelijkheid om zitting te nemen in de oudercommissie.

Spelerwijs staat voor kwaliteit. We zorgen het hele jaar voor bijscholing van onze medewerkers, we bieden stageplaatsen aan en maken gebruik van vaste vrijwilligers op de VVE-groepen. Samen met het management en het bestuur zijn ruim 60 mensen wekelijks betrokken bij uw kind en bij Spelerwijs. Als er een vacature ontstaat, wordt deze vermeld op onze website en facebookpagina.
 
Spelerwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de leidster uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling.