Algemene voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Spelerwijs Hoogeveen
Spelerwijs hanteert de volgende aanvullende Algemene Voorwaarden. Dit is een aanvulling op de "Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016". Bij eventuele onduidelijkheden en verschillen met de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging prevaleren deze Aanvullende voorwaarden.

1. Definities

In aanvulling op artikel 1 van de "Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016" wordt verstaan onder:

Peuterspeelgroepen: Het gedurende vaste dagdelen per week bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd van 2,4 jaar tot de dag waarop het primair onderwijs voor de kinderen begint.

2. Plaatsing

Plaatsing is mogelijk vanaf 2,4 jaar, mits er ruimte is op de aangeven dagdelen. Er kunnen peuters met voorrang geplaatst worden, Spelerwijs houdt rekening met verschillende criteria. Bij plaatsing wordt éénmalig €3 plaatsingskosten in rekening gebracht.

3. Duur en verlenging van de overeenkomst

In aanvulling op artikel 9 van de "Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016" bepalen deze aanvullende voorwaarden dat:

·        Een door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst van bijv. dagopvang op peuterspeelgroep naar buitenschoolse opvang wordt beschouwd als een tussentijdse wijziging en eveneens één maand voor aanvang van de wijziging aangevraagd dient te zijn.

·        Bij een contractwijziging wordt uitgegaan van een aansluitende contractperiode. Indien de door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst niet gebaseerd is op een aansluitende contractperiode, dient een minimale termijn van één maand tussen twee opeenvolgende plaatsingsperioden aangehouden te worden.

4. Verplichtingen van de Ondernemer/Aansprakelijkheid/Overmacht

In aanvulling op artikel 13 "Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016" sluit Spelerwijs Hoogeveen aansprakelijkheid voor schade of verlies van meegebracht (speel)goed en/ of andere zaken uit, anders dan schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spelerwijs Hoogeveen.