Bestuur

Organisatiestructuur
Spelerwijs kent de volgende structuur:
 • Algemeen bestuur met een Dagelijks Bestuur
  • De heer Niels Stolenberg  (voorzitter)
  • Mevrouw Cobi van Liere  (secretaris)
  • De heer Walter Wissenburg (penningmeester)
  • Mevrouw Josien Koops (algemeen lid)
  • Mevrouw Inge Eshuis (algemeen lid)
 • Directeur
  • Directeur Marian Kleve is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Spelerwijs.
 • Management
  • Monique Hoeksema (Stafmedewerker VVE)
  • Viola Kruithof  (Coördinator VVE)
 • Administratie
  • Ingrid Middelveld  (Plaatsing)
  • Mariska ten Caat  (Plaatsing)
  • Trees van Es (Financiën)
  • Anita Cremer (Debiteurenadministratie)
 • Leidsters
  • Totaal zorgen 55 leidsters en vrijwillige assistent leidsters wekelijks voor ongeveer 550 peuters.
 
Documentatie
Reglement toezichthoudend bestuur
Profielschets toezichthoudende bestuur
Reglement directie