Hoe werken wij?

Gediplomeerde leidsters
Wij vinden aandacht voor uw kind heel belangrijk. Daarom is er altijd voor elke 8 kinderen een gediplomeerde leid(st)ers aan het werk. Soms worden zij ondersteund door een assistent-leidster of stagiaire. We bieden uw kind een veilige plek. Want vanuit een veilige basis kunnen kinderen zich het best ontwikkelen en zich voorbereiden op de basisschool. Onze deskundige leidsters helpen uw kind daarbij. Maar we zijn geen school. Bij ons wordt er vooral gespeeld! Want spelen is spelenderwijs leren. Al spelend gaan we op weg naar het basisonderwijs. 

Alle onze locaties zitten in Hoogeveen en omgeving. Hetzij kleuteropvang, kinderopvang en peuterspeelzalen.
 
Uk & Puk
We werken met het educatieve totaalprogramma Uk&Puk. Dit programma is opgedeeld in thema´s. Elk thema bevat activiteiten die spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden stimuleren. Zo zorgen we, door met dit programma te werken, dat alle ontwikkelingsgebieden aandacht krijgen.
 
Kwalitief onderwijs
U moet er als ouder op kunnen rekenen dat uw kind bij ons veilig is. Daarom stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze locaties. De GGD komt de locaties jaarlijks onaangekondigd controleren op kwaliteit en veiligheid. Iedere locatie heeft zijn eigen GGD-rapport. U kunt dat inzien op deze website. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan de inrichting van onze ruimten. Want uw kind verdient niet alleen een veilige, maar ook een uitdagende speelruimte met aantrekkelijk spelmateriaal.

Contacten met ouders
Wij streven in onze dienstverlening naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Of het nu gaat om de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen, de opleiding van onze leidsters of het onderhoud en de hygiëne op onze locaties. Op al deze gebieden doen we ons uiterste best. Maar natuurlijk staan we altijd open voor aanvullingen en/of verbeteringen. Daarom luisteren we graag naar de mening van u als ouder. Op iedere locatie is er een oudercommissie en vanuit deze commissies wordt de Centrale Ouderraad gevormd. Immers, alleen door met elkaar te spreken weten we wat elkaars wensen zijn. We doen er alles aan om de samenwerking met de ouders optimaal te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u met de leidster niet uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling