header

Oudercommissie Spelerwijs Hoogeveen

Waarom een oudercommissie?
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind, ook buitenshuis. Zitting nemen in een oudercommissie bevordert die betrokkenheid. Dat is belangrijk, want ouders zijn een onmisbare schakel tussen kind en leidster. Bovendien blijkt dat ouders die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de (peuter)opvang, vaak een actieve rol blijven vervullen tijdens de gehele schoolcarrière van hun kind.. Maar ook als partners in de opvoeding, als klankbord in de medezeggenschap, als vrijwilliger of 'gewoon' als gesprekspartner. Dit komt de ontwikkeling en de schoolprestaties van het kind ten goede. 
 
Om de groepen en locaties van Spelerwijs optimaal te laten functioneren vinden we een oudercommissie van groot belang. De oudercommissie kan verschillende taken uitvoeren, met als basis de volgende doelstellingen: 
 
  • behartigen van de belangen van ouders en kinderen en het vertegenwoordigen van de ouders;
  • stimuleren en activeren van de betrokkenheid van ouders bij de locatie;
  • bevorderen en onderhouden van open communicatie tussen ouders en leidsters en tussen ouders onderling;
  • desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de organisatie en het team van leidsters.


Inschrijven