Locaties

Spelerwijs heeft negentien locaties voor peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolseopvang verspreid door de gemeente Hoogeveen. Twaalf van deze locaties bevinden zich in de kern van Hoogeveen, zeven locaties zijn gehuisvest in de buitendorpen.
 
Wij werken op alle locaties van Spelerwijs met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast kunnen leerlingen van pedagogische opleidingen op al onze groepen stage lopen.