Locaties

Spelerwijs heeft zeventien locaties met voor peuteropvang/peuterspeelgroepen verspreid door de gemeente Hoogeveen en één kinderopvang/ kinderdagverblijf in Hoogeveen. Tien van deze locaties bevinden zich in de kern van Hoogeveen, acht locaties zijn gehuisvest in de buitendorpen.
 
Wij werken op alle locaties van Spelerwijs met gediplomeerde leidsters. Daarnaast kunnen leerlingen van pedagogische opleidingen op al onze peuterspeelgroepen stage lopen.