Kinderopvang De Zuiderbreedte in Hoogeveen

Kinderopvang De Zuiderbreedte in Hoogeveen

Op 1 september 2019 opende kinderopvang de Zuiderbreedte haar deuren in Hoogeveen. Dit kinderdagverblijf is gevestigd in Brede School de ZuiderBreedte, waar we een groep van 0-4 jaar opvangen. Deze locatie heeft een ruime groepsruimte en slaapkamer en een grote buitenspeelplaats. De ruimte is ingericht in drie verschillende zones. De babyhoek, dreumeshoek en een wat grotere ruimte voor de peuters. De KDV in Hoogeveen voor uw kind(eren).

We leggen extra nadruk op een warme en rustige sfeer, het dagritme, en waar mogelijk natuurlijke materialen. Ritme en structuur zijn bij ons belangrijk; dit zorgt voor veel rust en regelmaat.

Ieder kind heeft een eigen mentor. Alle leidsters zijn MBO of HBO opgeleid, hebben de opleiding Uk & Puk en Peutersprongen gevolgd en zijn in het bezit van een geldig BHV en EHBO diploma. Ook komt er geregeld een HBO coach op de groep om leidsters te adviseren in hun pedagogische handelen.

U kunt kiezen uit 4 verschillende opvangpakketten. U kiest het pakket dat het beste bij u past zodat de combinatie van ouderschap en werken op een goede manier mogelijk wordt gemaakt. Mochten uw wensen niet passen bij het pakket, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is.

Bij al onze pakketten is eten, drinken, flesvoeding, luiers en fruit en/ of een zuivelhapje bij de uurprijs inbegrepen.

Keuze pakketten
Voor alle pakketten, behalve het 40 wekencontinuroosterpakket, geldt dat er een ochtend en/ of een middag kan worden afgenomen.

De mogelijkheden op de dagopvang 0-4 jaar zijn:
  • Ochtendopvang: van 7.00uur tot 13.00 uur
  • Middagopvang: van 12.30uur tot 18.30 uur
  • Dagopvang: van 7:00uur tot 18.30 uur

51 weken pakket €8,02
Deze vorm van kinderopvang biedt bijna het gehele jaar (uitzondering de week tussen Kerst en Oud & Nieuw en de nationale feestdagen) op vaste dagen opvang aan. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

47 weken pakket €8,42
Deze vorm van kinderopvang is mogelijk op vaste dagen voor 47 weken per jaar met uitzondering van 5 weken vakantie en de nationale feestdagen. De 47 weken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. U betaaltelke maand hetzelfde bedrag.

Vaste vakantieweken zijn: tussen Kerst en Oud & Nieuw één week. In de zomerperiode (basisschoolvakantie regio Noord) drie weken. Er blijft nog één hele week over om vrij in te vullen.

40 schoolweken pakket €8,82
Wanneer u alleen opvang nodig heeft in de schoolweken en op vaste dagen, kiest u voor het schoolwekenpakket (40 weken per jaar). De vakanties sluiten aan bij de vrije dagen in het basisonderwijs in Hoogeveen, zie vakantierooster.

De 40 weken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

40 schoolweken continurooster pakket €8,82
Wanneer u alleen opvang nodig heeft in de schoolweken en wanneer u uw werkzaamheden heeft aangepast bij het continurooster van het onderwijs, dan is een pakket van 8.15 uur tot 14.15 uur voor u een goede oplossing. U kiest voor het school continurooster pakket (40 weken per jaar). De vakanties sluiten aan bij de vrije dagen in het basisonderwijs in Hoogeveen, zie vakantierooster. De 40 weken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

Wat biedt het kinderdagverblijf 0-4 jaar

Spelenderwijsleren
Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdekt en leert uw kind spelenderwijs iedere dag wat nieuws. Spelerwijs hecht er belang aan dat kinderen opgroeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandige mensen, met een goed gevoel van eigenwaarde. Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen op het gebied van taal, motoriek, sociale vaardigheden, emoties en het leren spelen. Dat laatste zowel alleen als samen met andere kinderen. We werken aan ontwikkeling van zelfredzaamheid en leren uw kind zelf verantwoordelijkheid dragen. We doen dat door veiligheid en vertrouwen te bieden in een omgeving waar de ruimte en de middelen (speeltoestellen en speelmateriaal) aanwezig zijn om goed te ontwikkelen. We stimuleren, sturen en begeleiden kinderen in datgene waar op dat moment de interesse naar uitgaat, zowel individueel als in groepsverband. We zorgen voor een balans tussen enerzijds activiteiten die uw kind zelf kiest en anderzijds activiteiten die de leidster aanbiedt. We proberen om de interesses van kinderen te verbreden door nieuwe uitdagingen aan te bieden via spelvormen en spelmaterialen die aansluiten bij de totale ontwikkeling van het kind. We zorgen voor geborgenheid, veiligheid en hygiëne en proberen de kinderen gevoel voor waarden en normen mee te geven.

We doen dit in een omgeving waar:
  • aandacht en zorg voorop staat
  • u en uw kind zich welkom voelen
  • er voldoende deskundige begeleiding is zodat uw kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen
  • uw kind leert omgaan met leeftijdgenoten
  • het kind vanaf twee jaar iedere ochtend kan deelnemen aan een peuter programma, gericht op (samen) spelen, leren en ontwikkelen
  • met het programma Uk&Puk wordt gewerkt
  • uw kind gevolgd wordt door een ontwikkelingsvolgmodel en wordt overgedragen aan de basisschool

Wat biedt Spelerwijs?
Deskundige leidsters die zien wat uw kind nodig heeft, mede omdat naast de Uk&Puk zij ook opgeleid zijn in Peutersprongen waarin geleerd is om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het individuele kind.

Samenwerking met ouders, Spectrum, De Sprong, Montessorischool, Johannes Calvijn, De Fontein, bibliotheek, consultatiebureau en SWWH.

Adres:
Boekenberghstraat 12-14
7906 GA Hoogeveen
Tel.: 06-51921282
kdvzuiderbreedte@spelerwijs-hoogeveen.nl

Openingstijden:
07.00 uur - 18.30 uur


Dagdelen:
Maandag t/m vrijdag