Uk & Puk

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma. Binnen Uk & Puk voeren kinderen speelse activiteiten uit en doen ze spelenderwijs, in interactie met elkaar en met de leidster, nieuwe ervaringen en kennis op. Binnen de thema's worden, veelal door de pop Puk, herkenbare en levensechte situaties gecreëerd waarbinnen kinderen zelf of samen met andere kinderen problemen oplossen, overleggen, kennis uiten en construeren.

De methode bestaat uit thema's zoals:
  • Welkom Puk
  • Knuffels
  • Hatsjoe!
  • Hoera, een baby
  • Wat heb jij aan vandaag?
  • Regen
  • Eet smakelijk
  • Oef, wat warm!
Voor meer informatie: www.zwijsen.nl/pukenko