Spelenderwijs leren

Spelen wordt wel eens het werk van kinderen genoemd. Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd zoals dat bij volwassenen het geval is. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Hoe kinderen spelen is te zien in het korte promotie filmpje.

Kinderen leren door met al hun zintuigen te ervaren en met hun lichaam ontdekken ze hoe hun omgeving in elkaar zit. Ze moeten hun wereld eerst actief ervaren om het te kunnen begrijpen. Door middel van het spelen en ontdekken legt een kind de basis voor het latere schoolse leren. Over de verschillende ontwikkelingsgebieden staat het nodige geschreven in het pedagogisch beleidsplan. Tijdens een ochtend of middag op de peuterspeelzaal wordt er vooral gespeeld!

Voor een peuter is voorspelbaarheid erg belangrijk. Alle peuterspeelzalen werken met een vast dagritme. Het kind weet zo precies wat er gaat gebeuren ('s ochtends is er een iets ander dagritme dan 's middags in verband met de tijd). De dag begint voor een peuter bij het wegbrengen. De ouder heeft nog even de tijd om afscheid te nemen van zijn/haar peuter. Hierna kunnen de peuters vrij spelen. Er is een vast moment voor het eten en drinken, wc-bezoek, handen wassen, kring enz. Van begin tot eind staat vast wat komen gaat.