Wat gebeurt er in de praktijk

Op de peuterspeelzaal wordt er vooral gespeeld, want dat is hoe peuters leren. Elke dag heeft een vast ritme, hierdoor weten de peuters wat er gaat gebeuren en dat geeft een veilig gevoel. Er is elke dag veel tijd om vrij te spelen (binnen en buiten). Kinderen kunnen materiaal zelf uit de kasten kiezen, de leidster begeleidt hen daarin. De dagelijkse kring geeft peuters structuur en leert ze zich bewust te worden van hun omgeving. Tijdens de kring wordt iedereen begroet, wordt er een lied gezongen, en de leidster vertelt over wat er die dag gaat gebeuren. Ook nieuwe thema's worden in de kring geïntroduceerd, meestal speelt de pop Puk hier een rol in.

Soms doet de hele groep samen een activiteit maar meestal worden activiteiten die door de leidsters worden geleid in kleine groepen aangeboden. Zo kan ze beter aansluiten op wat de kinderen nodig hebben. Soms is dit een spel, of een ontdek of creatieve activiteit. Ze zijn altijd gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de peuters. Zo vormt de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op de basisschool.

Er is elke ochtend of middag op de peuterspeelzaal een moment om samen wat te drinken, op de ochtenden wordt ook wat gegeten. Wanneer het weer het toelaat gaan de peuters naar buiten. Ook daar zal de leidster kansen grijpen om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.