header

Voor ouders

Voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaan is een hele stap voor een peuter, maar ook voor de ouders/verzorgers. Voor de peuter is het vaak een eerste stap in de "grote" buitenwereld en tegelijkertijd betekent het voor de ouders/verzorgers dat zij hun kind toevertrouwen aan derden, namelijk de peuterspeelzaalleidster.

Samen met de ouder zoekt de leidster naar wat het beste is voor het kind, ze zijn partners in de opvoeding. Een goed moment voor u als ouder om wat meer over uw kind te vertellen is tijdens het intake/ huisbezoek. U ontvangt dan ook een informatie folder van de SPSH. Meerdere keren per jaar is er een mogelijkheid om als ouder deel te nemen aan activiteiten op de peuterspeelzaal. Dat varieert van een koffieochtend, tot bibliotheek bezoek of zitting nemen in de Oudercommissie. Hier zijn goede communicatie en heldere afspraken voor nodig. Wanneer ouders betrokken worden bij dat wat er op de peuterspeelzaal gebeurt, komt dat het kind ten goede. De SPSH zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de leidster uit komt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Inschrijven