Oudercommisie

Waarom een oudercommissie (OC)?
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind, ook buitenshuis. Zitting nemen in een oudercommissie bevordert de ouderbetrokkenheid. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat ouders een onmisbare schakel zijn tussen peuter en peuterspeelzaal. Ook is er vastgesteld dat ouders die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, vaak een actieve rol blijven vervullen gedurende de gehele schoolcarrière- van peuterspeelzaal tot en met voortgezet onderwijs-; als partners in de opvoeding, als klankbord in de medezeggenschap, als vrijwilliger of 'gewoon' als gesprekspartner. Dit komt de ontwikkeling en schoolprestaties van het kind ten goede.

Om een zo optimaal mogelijk functioneren van de peuterspeelzalen mogelijk te maken is een oudercommissie van groot belang. De oudercommissie kan verschillende taken uitvoeren voor de peuterspeelzaal met als basis de volgende doelstellingen:

  • Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen en het vertegenwoordigen van de ouders;
  • Het stimuleren en activeren van de betrokkenheid van ouders bij de peuterspeelzaal;
  • Daar waar nodig de (assistent) leidsters ondersteunen bij de vervulling van hun taak;
  • Het bevorderen en onderhouden van de communicatie en openheid creëren tussen ouders en leidsters en tussen ouders onderling;
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de organisatie en het team van leidsters.