Wat bieden wij?

Peuteropvang, kinderopvang en kinderdagverblijf 0-4 jarigen
U vindt Spelerwijs op 17 locaties verspreid door de gemeente Hoogeveen:10 in Hoogeveen zelf, 7 in de buitendorpen. Spelerwijs heeft rond de 35 groepen van maximaal 16 kinderen. Op alle groepen werken minimaal twee gediplomeerde leidsters. In september 2019 is er op de locatie Zuiderbeedte te Hoogeveen, ook een kinderopvang geopend. 
 
Uk & Puk
We werken met het educatieve totaalprogramma Uk & Puk. Dat is speciaal ontwikkeld voor baby´s en peuters en richt zich breed op hun ontwikkeling. Met dit programma krijgen de kinderen steeds 6 weken lang woorden en activiteiten aangeboden over hetzelfde onderwerp. Het is bewezen dat dit effectief is voor hun ontwikkeling. Heel belangrijk daarbij is de taalontwikkeling. De bibliotheek ondersteunt ons op dat gebied. Daarnaast besteden we aandacht aan sociaal-communicatieve vaardigheden en bieden we de peuters een eerste orientatie op rekenen. We werken met verschillende ketenpartners samen, o.a. SWWH, onderwijs en GGD omdat dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind.
 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Zowel op de kinderopvang als op de peuteropvang kunnen kinderen gebruik maken van een VVE plek. Of uw kind daarvoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld van het opleidingsniveau van u als ouders of van het advies van de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau. Een aantal uren betaalt u zelf en een gedeelte draagt de gemeente de kosten voor de opvang.
 
In ontwikkeling bij Spelerwijs: VSO, TSO en BSO.