header

Wat biedt `t Speulhuus

Wat biedt Spelerwijs 't Speulhuus?

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in binnenkort in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de leidsters worden opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De leidsters hebben ook contact met de basisscholen OBS de Berkenhorsten Christelijk Nationale School, de bibliotheeken het consultatiebureau.

Inschrijven