header

Wie zijn wij?

Wij zijn Spelerwijs uit Hoogeveen! We bieden kinderopvang in Hoogeveen aan voor kinderen van 0-4 jaar, peuteropvang van 2,5 jaar tot 4 jaar, BSO/VSO van 4 tot 12 jaar en gastouderopvang van 0 tot 12 jaar. Op alle soorten opvang werken we met gediplomeerde pedagogisch medewerkers en met het programma Uk&Puk en bereiden we de jongste kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs.

 
Kinderopvang
Ook wel kinderdagverblijf of KDV genoemdis 51 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag, en is er voor kinderen vanaf 10 weken oud. Ook op deze groep wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk en krijgen de peuters vanaf twee jaar een gericht aanbod net als op de peutergroepen.

Peutergroepen 
Op de peutergroepen komen de meeste peuters twee gekoppelde dagdelen per week en is er een vast dagritme. We bieden ook plaats aan peuters die wat extra tijd en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen. Deze kinderen met een VVE-indicatie komen vier gekoppelde dagdelen per week.

BSO/VSO
Ook wel buitenschoolse opvang of voorschoolse opvang genoemdis 51 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag, en is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De BSO heeft een aanbod voor na schooltijd, de VSO heeft een aanbod vooraf aan de schooltijden en is er de mogelijkheid om bij ons te ontbijten. 

Gastouderopvang 
Gastouderopvang is er voor ouders die beiden werken en hun kind graag bij een gastouder thuis brengen. Waar er in een huiselijke sfeer professionele opvang wordt geboden. Inschrijven