Spelenderwijs leren

Wij zijn Spelerwijs! We bieden kinderopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar en peuterspeelgroepen van 2,4 jaar tot 4 jaar. Spelerwijs zorgt goed voor uw kind. Daarnaast hebben we ook een lerende taak en zijn we de voorschool voor het basisonderwijs. We laten de kinderen spelenderwijs leren. In een groep vangen we maximaal 16 kinderen op.
Op het kinderdagverblijf kan dit 51 weken per jaar, van maandag t/m vrijdag, voor kinderen vanaf 10 weken oud. Ook op deze groep wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk en krijgen de peuters vanaf twee jaar een gericht aanbod net als op de peutergroepen.
 
Op de peutergroepen komen de meeste peuters twee gekoppelde dagdelen per week. We bieden ook plaats aan peuters die wat extra tijd en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen. Deze kinderen met een VVE-indicatie komen vier gekoppelde dagdelen per week. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Uitgangspunten van VVE zijn: ‘voorkomen is beter dan genezen’ en ‘hoe eerder hoe beter’. Door kinderen zo vroeg mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren, dragen wij bij aan de ontwikkeling van het kind om zo te zorgen dat zij zonder achterstand kunnen starten op de basisschool.
Ook zijn we bezig VSO/TSO en BSO te ontwikkelen. 

Veilige plek
Er zijn altijd twee gediplomeerde leidsters aan het werk op onze groepen. Soms worden zij ondersteund door een derde leidster, een assistent-leidster of een stagiaire. We bieden uw kind een veilige plek. Want vanuit een veilige basis kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. De ruimte is met zorg ingericht en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Spelenderwijs leren
Een kind leert spelenderwijs. Spelerwijs is de voorschool van het basisonderwijs. De leidsters van Spelerwijs helpen uw kind om de omgeving actief te ervaren en te kunnen begrijpen. Ze bieden de kinderen allerlei soorten speelgoed aan, die gemaakt zijn om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Wilt u daar meer over weten? Leest u dan ons pedagogisch beleidsplan peuteropvang en pedagogisch beleidsplan dagopvang. Daarin schrijven we over hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe wij hen daarbij begeleiden.

Vast ritme
Wij werken volgens een vast dagritme. De dag begint bij binnenkomst. Als ouder heeft u tijd om de leidster te spreken en kunt u rustig afscheid nemen van uw kind. Voor de baby’s en 1 jarigen houden we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan. 
Voor de peuters is er na het afscheid tijd om vrij te spelen. Elke ochtend en/ of middag zijn er vaste momenten voor bijvoorbeeld eten en drinken, wc-bezoek en handen wassen en buiten spelen. Zo weet uw kind altijd precies waar het aan toe is.